Energiens Kilde - Styrk din energi

I meditationen Energiens Kilde bruger du et dybt og roligt åndedræt, som siges at styrke og rense kroppens energifelt. Ved at slippe de ubevidste spændinger som findes i det normale åndedræt og dermed i nervesystemet, frigøres der energi. Det giver overskud.

Ved hjælp af et mantra fordybes tilstanden yderligere og dit sind koncentreres.

Det har vist sig ved målinger, som vi har foretaget i samarbejde med læger ved universitetsklinikken i Köln, at hjernen, i den afspændte "alfa"-tilstand, ikke reagerer på pres under denne meditation. Hvis du giver dig tid til at sidde en lille halv time, kommer du derfor ind i en dyb ro - som påvirker resten af din dag.

På kurset lærer du også dybdeafspændingen Yoga Nidra, og du vil få vejledning omkring brugen af meditation og afspænding i hverdagen.

Niveau: Ingen forkundskab er nødvendigt til dette kursus, -Alle er velkomne. 

Der blev desværre ikke fundet nogen hold.

Hver gang forlader jeg stedet med en ubeskrivelig fredfyldt energi. Der er alsidige, afvekslende og dybe teknikker og teori bag hver øvelse.

- Eri, kursist

Yoga Og Meditation KBH Nov 2018 00169 3

Traditionen

Energiens Kilde hører til Kriya Yoga traditionen. Dens virkning kan meget vel tilfredsstille dig fuldt ud, men kan også give dig lyst til at lære mere, f.eks. meditationen Ajapa Japa på et 10- og 14-dages kursus på Haa Retreat Center, eller det mest virkningsfulde i denne del af traditionen, den store Kriya Yoga. Et forløb som består af mere end 20 dynamiske og fordybende processer. Den læres af Swami Janakananda på 1- og 3-månederskurserne i Håå.

Læs mere om Energiens Kilde her.

Mere om Energiens Kilde meditation

Energiens Kilde
Ved brug af meditation over længere tid kan hjerneaktiviteten ændre sig vedvarende. Den som mediterer regelmæssigt har altså en varig afspændingseffekt - også i hverdagen.

Psykisk energi
Energi er mere end en opdagelse i vor tekniske tidsalder. «Prana», «Ki», «Mana», «Odins kraft» - den psykiske energi har man kendt til i alle tider.

Om meditation og afspænding

Skumringstimen
Har vi haft en levende meditationstradition i Norden? Mediterede bedstemor? Måske uden at have vidst at det var meditation - hun kaldte det noget andet.

Om dybdeafspænding

Meditativ dybdeafspænding
En introduktion til Yoga Nidra.

Billeder af hjernens aktivitet under Yoga Nidra
Et nyt kapitel i forskningen på meditation, blev det kaldt da forskerne offentliggjorde billederne af yogalærere under Yoga Nidra. Billederne blev taget med et af den moderne medicins mest avancerede instrumenter, PET-skanneren på Rigshospitalet i København.

Tantra og Yoga Nidra
For første gang fortæller Swami Janakananda om viden og metoder i Tantra som ligger bag de tantriske ritualer og som gør Yoga Nidra så enestående effektiv og dyb blandt afspændinger. Om Nyasa, Chakra, bevidsthed og beslutningen i Yoga Nidra.

Hvad bruger de det dog til?
Menneskers meget forskellige erfaringer med Yoga Nidra...